Tanzania emblem
Jamhuri ya Muungano wa Tanzania

Makumbusho ya Taifa la Tanzania

ADA NA VIINGILIO - MAKUMBUSHO YA TAIFA

JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA

MAKUMBUSHO YA TAIFA LA TANZANIA

 

VIINGILIO, ADA NA TOZO KWA VITUO VYA MAKUMBUSHO

WAGENI/VISITORS

KIASI/AMOUNT

Wageni: Foreign Adults/Foreign College Students.

Tshs. 12,000

Wanafunzi: Foreign Students.

Tshs. 6,300

Watanzania/Africa Mashariki: Wakubwa/Wanavyuo.

Tshs.  2,500

Watanzania/Africa Mashariki: Wanafunzi

Tshs. 1,000

 

KUONGOZWA KATIKA KUMBI (GUIDED TOURS)

NUMBER OF VISITORS

WATANZANIA

FOREIGNERS

WAKUBWA/

ADULTS

WANAFUNZI/

STUDENTS

1 -15

Tshs. 10,000.00

Tshs. 3,000.00

Tshs.30,000

16 - 30

Tshs. 15,000.00

Tshs. 5,000.00

Tshs.35,000

31 - 50

Tshs. 20,000.00

Tshs. 6,500.00

Tshs.55,000

 

KUPIGA PICHA ZA KAWAIDA (VIDEO SHOOTING AND PHOTOGRAPHING)

VIDEO SHOOTING FOR EDUCATION PURPOSES

Tshs. 300,000

VIDEO SHOOTING FOR COMMERCIAL PURPOSES

Tshs. 500,000

 

KUKODISHA UKUMBI /VIWANJA

Temporary Exhibition Halls

Tshs. 600,000  kwa siku

Museum Ground(Small Garden)

Tshs. 700,000  kwa siku

Museum Ground(Larger Garden)

Tshs. 1,000,000  kwa siku

Museum Groung(Hard surface)

Tshs. 500,000  kwa siku

Theatre Hall

Tshs. 1,700,000  kwa siku

Classroom

Tshs. 120,000  kwa siku

Boardroom

Tshs. 400,000  kwa siku

Music system (PA)

Tshs. 300,000  kwa siku

Power point projector

Tshs. 50,000  kwa siku

Exhibition panel

Tshs. 20,000 Kwa siku (kila moja)

Conference room

Tshs. 750,000 kwa siku

 

ADA ZA UTAFITI (BENCH FEE)

Wageni: Foreigners

Tshs. 15,000 kwa siku

Watanzania: Tanzanians

Tshs. 15,000  kwa siku

 

HUDUMA NYINGINE (OTHER SERVICES)

Project Fee

Tshs. 2,500

Library Fee(Studying/Reading)

Tshs. 2,000

Library Service (Archival Pictures) For Foreigners/ Non-EA.

Tshs. 20,000

Library Service (Archival Pictures) For Tanzanian/EA.

Tshs. 5,000

Research Fees (Foreigners/Non-EA)

USD.300 Kwa Mwezi

 

GHARAMA ZA KUTEMBELEA VIUMBE WA KALE (VISIT ORIGINAL HOMIDE)

Wageni:Foreigners

USD. 30.00 

Wanzania: Tanzanian

Tshs. 20,000